loading
close
Loading.. new window reload
+31 (0)20 30 30 609 - Give us a call to get started.

Het Proces


het verhuur proces

Hiervoor heeft u gelezen welke verplichtingen Renthouse zal nakomen om voor een optimale verhuur van uw woning te zorgen.
Nu is het van groot belang dat u weet welke voorwaarden er voor u gelden om de verhuur tot een succes te maken.

 

Gedragsregels

Renthouse Vastgoed hanteert een standaardbeleid omtrent de manier waarop wij verwachten dat verhuurder en huurder met elkaar omgaan.

Omdat Renthouse het belangrijk vindt dat iedereen op dezelfde fatsoenlijke wijze wordt benaderd, vragen wij uw aandacht voor de geldende gedragsregels voor verhuurders, voorafgaand aan de verhuur van uw woning.

 

Toestemming

Het is belangrijk om er bewust van te zijn dat, voordat u uw huis kunt verhuren, u van verschillende partijen toestemming nodig hebt.
Achtereenvolgens zijn dit de Vereniging van Eigenaren, de hypotheeknemer en, in het geval je een hypotheek hebt met gemeentegarantie of dat er sprake is van een gesubsidieerde aankoop, ook de gemeente. Tevens zijn de van overheidswege geldende regels van toepassing.

 

Onderhandelingen

Renthouse Vastgoed voert de onderhandelingen op basis van de vaste huurovereenkomst van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) en de daarbij behorende algemene bepalingen.
Wanneer een huurder te kennen geeft uw woning te willen huren, zetten wij alle voorwaarden van aanhuren voor u op een rij.
Als de huurovereenkomst op naam van een bedrijf komt te staan, is het bijvoorbeeld verstandig duidelijk af te spreken welke persoon er mag wonen.

 

Huurovereenkomst

Onze huurovereenkomst is een juridisch document, speciaal opgesteld door advocaten om verhuur aan expats vast te leggen.

Van alle betrokken partijen wordt verwacht dat zij de contractuele verplichtingen volledig en op correcte wijze nakomen.

Het is natuurlijk onmogelijk om alle situaties die zich in de relatie tussen huurder en verhuurder zouden kunnen voordoen in dit document op te nemen.
Daarom wordt van de partijen verwacht dat zij naar de geest en de intentie van de overeenkomst handelen.

 

Contracten

Zodra er een mondelinge overeenkomst is (een wilsovereenstemming) sturen wij een intentie-verklaring naar de huurder en naar u.
De contractgegevens worden door beide partijen gecontroleerd en op basis hiervan worden de huurovereenkomsten opgemaakt.
De gegevens die wij van u nodig hebben zijn de juiste naamstelling voor op het kontrakt en de bedragen waaruit de huur is samengesteld.
De woning moet worden opgeleverd in de staat waartoe u zich in de onderhandelingen heeft verplicht.
Tevens is het belangrijk dat u de afspraken die in de onderhandelingen zijn besproken en vastgelegd, te allen tijde naleeft.

 

Check-in

Nadat de door de huurder getekende huurovereenkomst en het geld door ons is ontvangen, maken wij een check-in afspraak.

In geval u niet heeft gekozen voor een Beheerovereenkomst, is het belangrijk dat u zelf aanwezig bent tijdens de check in om de inventarislijst met de huurder door te nemen. Het overhandigen van een informatielijst met alle belangrijke gegevens van het huis kan ook nutiig zijn.

Renthouse Vastgoed zal aanwezig zijn om het opnamerapport op te stellen en de meterstanden op te nemen. In het opnamerapport wordt zo goed mogelijk de conditie van het huis opgenomen met bijbehorende fotomontage. Hierdoor zal er bij een check out geen onduidelijkheid zijn over de staat van de woning bij aanvang van de huurperiode.

 

Bel ons vrijblijvend voor advies +31 (0) 20 30 30 609