loading
close
Loading.. new window reload
+31 (0)20 30 30 609 - Give us a call to get started.

Opzegging door een verhuurder: Zo zegt de wet...


Date: 2015, 23 November

Wanneer mag een verhuurder het huurcontract opzeggen?

Bron: rijksoverheid.nl

Een verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Bij tijdelijke huur, kamerhuur en hospitakamers gelden helaas speciale regels.

Wanprestatie door betalingsachterstand of overlast

Wanprestatie houdt in dat iemand zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat hij een betalingsachterstand heeft of omdat hij voor ernstige overlast zorgt. U als verhuurder kunt in dit geval de huur opzeggen. Ook kunt u als verhuurder direct bij de rechter eisen dat het huurcontract eindigt. De rechter kan de huurder maximaal 1 maand de tijd geven om zijn achterstallige huur te betalen.

U als verhuurder heeft woonruimte dringend zelf nodig

Een verhuurder kan de huur opzeggen als hij de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

U moet de woning dringend zelf nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat u de woning wilt slopen of renoveren. Of er een woning voor studenten of gehandicapten van wilt maken.
Belangrijke Principe: Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder.
De huurder moet passende vervangende woonruimte kunnen krijgen.
Wordt de huur beëindigd wegens sloop of renovatie, dan moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder.

Voorstel voor nieuw huurcontract

Doet de verhuurder een redelijk voorstel om het huurcontract te veranderen en de huurder stemt daar niet mee in? Dan mag de verhuurder de huur opzeggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een renovatie van de woning om vergaande energiebesparing mogelijk te maken. Het voorstel mag niet gaan over de huurprijs of de servicekosten, want daar bestaan speciale regels voor. Vindt de rechter het voorstel van de verhuurder redelijk? Dan heeft de huurder maximaal 1 maand de tijd om het voorstel alsnog te accepteren.

Geldend bestemmingsplan

Een verhuurder mag de huur opzeggen als hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan. Realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn. Wordt de huur beëindigd omdat een verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Dan moet u als verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan uw huurder.

Procedure beëindiging huurcontract

De huurovereenkomst eindigt als de huurder schriftelijk instemt met de opzegging. Gaat hij niet binnen 6 weken akkoord, dan loopt de huurovereenkomst door. U als ve verhuurder moet dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten beëindigen. De rechter zal oordelen of de opzegging terecht is.

Er zin verhuurders die dreigen huurders met uitzetting, zonder dat ze het huurcontract opzeggen of zonder uitspraak van de rechter. In zulke situaties kan de huurder hulp vragen bij het Juridisch Loket.

Nieuwe eigenaar: huurcontract loopt door

Ook een nieuwe verhuurder moet de huur opzeggen als hij de huur wil beëindigen. Het huurcontract eindigt namelijk niet als de woning wordt verkocht. De nieuwe eigenaar zet het bestaande huurcontract voort. Als hij het huurcontract wil beëindigen is hij gebonden aan wettelijke regels voor opzegging.

Wil een nieuwe eigenaar de woning zelf gebruiken (dringend eigen gebruik), dan kan hij de huur ook niet opzeggen. Dit kan pas 3 jaar nadat hij de huurder schriftelijk gemeld heeft dat hij de nieuwe eigenaar is.

Huur opzeggen bij tijdelijk huurcontract

Bij een tijdelijk huurcontract eindigt de huur niet automatisch na afloop van de huurperiode. Een verhuurder moet de huurovereenkomst altijd opzeggen.

Een huurder heeft een tijdelijk huurcontract als zijn verhuurder in het huurcontract duidelijk heeft opgenomen dat hij na afloop van de huurperiode weer in de woning wil terugkeren. Ook moet in het huurcontract staan dat dat de huurder na afloop van de huurperiode de woning ontruimt. 

Hierbij moet de verhuurder zich houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, komt daar 1 maand bij, tot een maximum van 3 extra maanden. 

Alleen in bijzondere gevallen geen huurbescherming

Voor bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen geldt geen wettelijke huurbescherming. Voor hen gelden geen opzegtermijnen die in de wet zijn vastgelegd. Ook bewoners van verzorgingshuizen hebben geen huurbescherming, als er sprake is van een zorgovereenkomst.

 

Bel ons voor advies +31 (0) 20 30 30 609

« Back to Overview