loading
close
Loading.. new window reload
+31 (0)20 30 30 609 - Give us a call to get started.

Belangrijke informatie over de gemeentelijke bepalingen om uw woning te verhuren aan delende collega's in Amstelveen en Aalsmeer


Date: 2017, 16 June

De afgelopen tijd kregen wij veel vragen over het beleid rondon woning verhuur aan "delers". Gemeenten gaan hier op verschillende manieren mee om. Amsterdam hanteert redelijk duidelijke regels. In andere gemeenten zoals Amstelveen zijn deze regels minder transparant. De regels worden niet gepubliceerd en veelal krijgen geinteresseerden van de gemeente verschillende antwoorden welke op hun beurt op verschillende wijze kunnen worden geinterpreteerd. Denk hierbij aan de stelling: "Als ze een potje pindakaas delen, dan is delen toegestaan." 

 

Na herhaaldelijk vragen heeft Renthouse eindelijk schriftelijk antwoord gekregen op deze kwestie, welke zware consequenties met zich mee kan brengen indien deze niet correct wordt nageleefd. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor het hieronder samengevatte schrijven van de gemeente Amstelveen. Voor regelgeving in Amsterdam verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Amsterdam welke u middels de onderstaande link kunt bereiken:

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/bijzondere-situaties/woningdelen/

 

Het gebruik dat is toegestaan op een bepaald adres wordt bepaald door het geldende bestemmingsplan. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hanteren hierin verschillende definities van het begrip “woning”. Hierdoor verschilt ook het toegestane gebruik tussen de twee gemeenten.

 

Amstelveen

 

De bestemmingsplannen van Amstelveen bepalen dat een woning alleen mag worden gebruikt door één huishouden. Dit betekent dat de bewoners een duurzame relatie moeten hebben.  Dit geldt bijvoorbeeld niet voor vier studenten of collega’s.

 

Aalsmeer

 

In Aalsmeer zijn er nog een paar oudere bestemmingsplannen waarbij een woning ook alleen door één huishouden mag worden gebruikt. Voor het overgrote deel van de woningvoorraad geldt echter dat een woning mag worden gebruikt voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, huisvesting van niet meer dan drie personen naast de huishouding, of vier éénpersoons huishoudens. Dit betekent dat het bijvoorbeeld is toegestaan dat een echtpaar die zelf in de woning woont tevens kamers verhuurt aan drie studenten, of dat vier studenten samen in de woning wonen. Naast studenten kan ook gedacht worden aan collega’s of arbeidsmigranten.

 

Indien wordt geconstateerd dat de woning niet volgens de bestemming wordt gebruikt, dan geldt voor zowel Amstelveen als Aalsmeer, dat een handhavingstraject wordt gestart.

 

 

Vindplaats bestemmingsplannen

 

Hoewel bovenstaande een goede richtlijn is, maakt de aard van dit soort situaties dat per adres moet worden bekeken wat ter plaatse precies is toegestaan.

 

Recente bestemmingsplannen kunt u online raadplegen. Deze zijn te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Voor Aalsmeer kunt u voor oudere plannen kijken op de website: http://www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

 

Voor Amstelveen kunt u recente en minder recente plannen bekijken op de website: http://ro0362.ropubliceer.nl

 

 

Indicatiegesprek

 

Komt u er niet uit? Dan kunt u een afspraak maken voor een indicatiegesprek. De kosten voor een indicatiegesprek bedragen €85,00. In een indicatiegesprek kunnen zij uw plan uitsluitend beoordelen op het geldende bestemmingsplan. Een indicatiegesprek kunt u aanvragen door het bijgaande ‘intakeformulier indicatiegesprek’ in te vullen en te mailen naar bvb@amstelveen.nl. Na ontvangst van dit formulier wordt contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen. Houd er rekening mee dat de afspraak enkele dagen later zal worden gepland, in verband met hun voorbereiding op het gesprek.  Een medewerker van de organisatie kijkt dan wat er volgens het bestemmingsplan op uw locatie mag. Meer informatie over het aanvragen van een indicatiegesprek kunt u samen met andere relevante informatie vinden op deze websites:

 

Amstelveen: https://www.amstelveen.nl/web/Bezoek-en-Contact/Openingstijden-balies-raadhuis/Openingstijden-Balie-Bouwen-Vergunningen.htm

 

Aalsmeer: https://www.aalsmeer.nl/web/Bezoek-en-Contact/Openingstijden-balies-gemeentehuis/Openingstijden-balie-Bouwen-Vergunningen.htm

 

 

Sancties

 

In beide gemeenten vormt het tegengaan van strijdige bewoning een speerpunt van het college. Er wordt dan ook handhavend opgetreden tegen het onrechtmatig gebruiken van woningen. Dit betekent dat de gemeente een traject start om de strijdige bewoning te laten beëindigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde last onder dwangsom. Indien de overtreding niet binnen de door de gemeente gestelde termijn wordt beëindigd, moet er aan de gemeente een geldbedrag (de dwangsom) worden betaald. Deze dwangsom is doorgaans € 30.000,--.  Verdere details over het handhavingstraject zijn vastgelegd in beleidstukken. U kunt de betreffende beleidsplannen vinden via de volgende links:

 

http://www.amstelveen.nl/web/Bestuur-en-organisatie/College-van-B-en-W/Notas.htm (onder het kopje “Toezicht en handhaving”, het document “Beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019”)                     

                                   

http://www.aalsmeer.nl/web/Bestuur-en-organisatie/Gemeentelijke-Wet-Regelgeving/Handhaving/Vaststelling-VTHbeleidsplan-20162019.htm

 

« Back to Overview