loading
close
Loading.. new window reload
+31 (0)20 30 30 609 - Give us a call to get started.

Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?


Date: 2015, 23 November

 

Bron: rijksoverheid.nl

Regels voor huurder

Voor de huurder gelden de volgende regels:

"U moet zich houden aan de opzegtermijn. Die is hetzelfde als de betalingstermijn: minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden."
"U moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven."
"Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd)? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat."

 

Regels voor verhuurder

Voor de verhuurder gelden de volgende regels:


"U moet de huur minimaal 3 maanden van te voren opzeggen (voor elk jaar dat de huurder de woonruimte heeft gehuurd, komt daar 1 maand bovenop tot maximaal 6 maanden)."
"U moet de huur per aangetekende brief opzeggen."
"In de brief moet een wettelijke reden voor opzegging van de huur staan. "  (zie : 
"Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen."
"U vraagt in uw brief om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of de huurder, en eventuele medehuurders, akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging."
"Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning."

« Back to Overview